900 86 63 04 Información gratuita 24h | Recepción T. 931 82 20 40 info@ctlagarriga.es

Programa de prevenció per a joves estudiants 

L’experiència en el tracte amb persones drogodependents ens demostra que els processos de recuperació iniciats a temps, permeten reconduir molt més ràpidament aquest deteriorament a tots nivells

Programa especial per a joves projecte d’educació social

al Centre Terapèutic la Garriga

ct-la-garriga-1c-alcoholismoTot els estudis realitzats durant les últimes dècades demostren que les edats d’inici en el consum de drogues són cada cop més primerenques.

Les conseqüències d’aquest consum tant precoç apareixen molt ràpidament en forma de fracàs escolar, problemes familiars, desmotivació general y estats depressius, i amb el pas dels anys deriven en situacions greus marcades per la precarietat laboral, la falta de recursos, el deteriorament en l’àmbit de les relacions interpersonals, l’econòmic o el de la salut

L’experiència en el tracte amb persones drogodependents ens demostra que els processos de recuperació iniciats a temps, permeten reconduir molt més ràpidament aquest deteriorament a tots nivells, i així la persona pot assolir un alt grau de qualitat de vida, i mantenir un nivell d’inserció social adequat.

Davant aquesta realitat, els professionals del Centre Terapèutic La Garriga, hem decidit dissenyar un programa específic per joves. Aquest programa esta pensat i enfocat exclusivament a persones adolescents o molt joves, i la seva intenció es la de reconduir les situacions de consums problemàtics, per a que l’adolescent o jove pugui finalitzar els seus estudis, normalitzar la relació amb la seva família, i enfortí la seva integració social.

Per a fer-ho, el programa adapta els seus horaris i estableix acords amb els centres escolars per tal de permetre a la persona atendre les seves responsabilitats a la vegada que realitza el tractament

Com cal actuar?

Quan en una família se sospita que un dels seus membres sofreix un trastorn per addicció, el més urgent és aconseguir un diagnòstic professional i un tractament efectiu que resolgui la situació. l’Equip del Centre Terapèutic La Garriga recomanarà el més pertinent en cada cas i assessorarà la família i el pacient sobre com actuar.

ct-la-garriga-12bSI CREUS QUE UN FAMILIAR O AMIC TEU NECESSITA AJUDA, NO DUBTIS EN POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES.

  • info@ctlagarriga.com
  • INFORMACIÓ GRATUÏTA 24H Tel. 900 86 63 04 | RECEPCIÓ 931 82 20 40

Nom: (requerit)

E-mail: (requerit)

Telèfon: (requerit)

Missatge:

Accepto la política de privadesa

D'acord envio informació

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d'exercir els seus drets en matèria de protecció de dades. Les dades es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Share This