900 86 63 04 Información gratuita 24h | Recepción T. 931 82 20 40 info@ctlagarriga.es

Centre La Garriga

El Centre Terapèutic La Garriga és un centre de dia situat al cor de Barcelona l’objectiu del qual és el tractament ambulatori d’addiccions a substàncies com l’alcohol, el cànnabis, la cocaïna, els tranquil·litzant o les drogues de síntesi, sense necessitat d’ingressar el pacient ni mantenir-lo allunyat del seu entorn.

Concebut per un grup de terapeutes procedents de l’antic Centre Terapèutic del Vallès, el nostre centre és una institució dedicada a la recuperació de drogodependents, i que era més conegut com a balneari, pel lloc on era ubicat (Balneari Blancafort) i també per la seva localització, la població barcelonina de La Garriga.

El tractament que duem a terme al Centre Terapèutic La Garriga és científicament modern, innovador i altament eficaç, fonamentalment perquè és un treball que es desenvolupa cap a dues vessants: per un costat es tracta el trastorn per addicció i per un altre es dissenyen una sèrie d’estratègies encaminades cap al creixement personal i emocional.

 

Com cal actuar?

Quan en una família se sospita que un dels seus membres té un trastorn per addicció, el més urgent és aconseguir un diagnòstic professional i un tractament efectiu que resolgui la situació. L’Equip del Centre Terapèutic La Garriga, recomanarà el més pertinent en cada cas i assessorarà la família i el pacient sobre com cal actuar.

ct-la-garriga-12bSI CREUS QUE UN FAMILIAR O AMIC TEU NECESSITA AJUDA, NO DUBTIS EN POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES.

  • info@ctlagarriga.com
  • INFORMACIÓ GRATUÏTA 24H Tel. 900 86 63 04 | RECEPCIÓ 931 82 20 40

Nom: (requerit)

E-mail: (requerit)

Telèfon: (requerit)

Missatge:

Accepto la política de privadesa

D'acord envio informació

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d'exercir els seus drets en matèria de protecció de dades. Les dades es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Share This