900 86 63 04 Información gratuita 24h | Recepción T. 931 82 20 40 info@ctlagarriga.es

drogues

Una gran quantitat de pacient addictes consumeixen regularment no una, sinó diverses substàncies addictives.

ct-la-garriga-11És molt freqüent en els darrers anys la següent “escala del consum”

 • Entre els 14 i els 16 anys s’inicia el consum, generalment amb alcohol i/o cànnabis.
 • Entre els 17 i 20 continua augmentant el consum d’alcohol i s’incorporen substàncies estimulants com l’èxtasi. El cànnabis de vegades disminueix i d’altres es manté.
 • Cap als 20-25 si el poder adquisitiu del consumidor augmenta, s’inicia el consum de la cocaïna i aquest consum va augmentant fins a desenvolupar una clara addicció a la cocaïna.
 • Finalment, quan la persona arriba al tractament, acostumem a trobar un pacient addicte a la cocaïna i l’alcohol, consumidor ocasional de cànnabis i que, en ocasions, pot prendre fàrmacs tranquil·litzants per a “baixar” de la coca i poder dormir.
 • Al final apareix una necessitat intensa i irrefrenable de consumir, que passa per damunt de qualsevol consideració personal, laboral o familiar.

Complicacions
La barreja de substàncies produeix una combinació i potenciació dels efectes negatius del consum. Mereix un esment especial en aquest quadre la combinació freqüent amb fàrmacs tranquil·litzants, aconseguits en el mercat negre o prescrits amb recepta mèdica, al·legant estats d’ansietat o insomni que no són sinó l’efecte del consum.

Com detectar-ne el consum?

 • Pèrdua d’interès per les activitats diàries: feina, estudis, família, amics “sans”.
 • Canvis d’humor importants, oscil·lant entre un estat d’hiperexcitació i depressió.
 • Una major irritabilitat o fins i tot trets de paranoia i, de vegades, agressivitat.
 • Disminució de la capacitat de concentració en estudis, feina, fills, etc.
 • Pèrdua d’interès per les amistats “normals” i allunyament dels amics no consumidors.
 • Alteracions en l’horari del son. Dormir de dia i estar despert de nit.
 • Problemes de concentració amb dificultats econòmiques i laborals.
 • Pèrdua de la feina i dificultats econòmiques pel seu estat, tot i que l’addicte mantingui que la culpa és d’altres.
 • Despeses injustificades i elevades derivades del consum, prostitució, joc, etc.
 • Activitat descontrolada i, alhora, cansament crònic.

Com cal actuar?

Quan en una família se sospita que un dels seus membres sofreix un trastorn per addicció, el més urgent és aconseguir un diagnòstic professional i un tractament efectiu que resolgui la situació. l’Equip del Centre Terapèutic La Garriga recomanarà el més pertinent en cada cas i assessorarà la família i el pacient sobre com actuar.

ct-la-garriga-12bSI CREUS QUE UN FAMILIAR O AMIC TEU NECESSITA AJUDA, NO DUBTIS EN POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES.

 • info@ctlagarriga.com
 • INFORMACIÓ GRATUÏTA 24H Tel. 900 86 63 04 | RECEPCIÓ 931 82 20 40

Nom: (requerit)

E-mail: (requerit)

Telèfon: (requerit)

Missatge:

Accepto la política de privadesa

D'acord envio informació

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d'exercir els seus drets en matèria de protecció de dades. Les dades es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Share This